اینفوگراف: کاهش ارزش سپرده های سرمایه گذاری به یک-سوم

اینفوگراف: کاهش ارزش سپرده های سرمایه گذاری به یک-سوم

ارزش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از ۳۰۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، بانک مرکزی به جای این که امین پول سپرده گذاران باشد که به سیستم بانکی اعتماد کردند، در مقام مجری سرکوب ارزش پول ملی برای تامین منافع بانک‌ها و بدهکاران بزرگ بانکی عمل کرد.
در همین راستا تسویه تسهیلات بانکی با سرکوب ارزش ریال یکی از ابعاد مهم فساد شوک قیمت ارز را نشان می دهد.

پاسخ دادن