بابک زنجانی هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می گیرند

عده ای خاص با دلار ۴۲۰۰ تومانی جنس وارد می کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی می فروشند و بابک زنجانی شده اند. 

تهران- اقتصاد برتر- ۳۱ خرداد ۹۷

نماینده مردم محلات با اشاره به اینکه در حال حاضر هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای خاص می‌دهند، اظهار کرد: این افراد با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد می‌کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی در بازار می‌فروشند که یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از این طریق ایجاد شده است و ده‌ها بابک زنجانی از این راه به وجود آمده‌اند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در جلسه علنی امروز طی تذکری شفاهی با تأکید بر ضرورت رعایت شفافیت، اظهار کرد: ما همواره بر شفافیت تأکید کرده‌ایم و در زمان بررسی قراردادهایی، چون توتال و پژو هم خواستار شفافیت بودیم، اما کسی به این موضوع توجه نکرد و این قرارداد محرمانه ماند.

وی ادامه داد: هر چقدر نمایندگان مجلس این در و آن در زدند تا از محتوای این قراداد‌ها اطلاع پیدا کنند، نتوانستند.

سلیمی تأکید کرد: اگر ما دنبال شفافیت هستیم، باید جلوی لیست بلند محرمانه‌ها را می‌گرفتیم که در بحث خرید هواپیما هم قرارداد‌هایی محرمانه منعقد شد.

نماینده مردم محلات با اشاره به اینکه در حال حاضر هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای خاص می‌دهند، اظهار کرد: این افراد با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد می‌کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی در بازار می‌فروشند که یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از این طریق ایجاد شده است و ده‌ها بابک زنجانی از این راه به وجود آمده‌اند.

*باشگاه خبرنگاران

پاسخ دادن