بازار اروپا نسبت به بازار پرریسک رومی ها رضایت بخش است

اقتصاد برتر

با توجه به آن که روم به تعهدات قبلی خود در کاهش کسری بودجه سال آینده عمل نکرده بود تعجبی نداشت که وزیران امور مالی منطقه یورو، بودجه پیشنهادی ایتالیا را برای سال ۲۰۱۹ را رد کرده و از آنان درخواست تجدید نظر در طرح بروکسل را داشته باشند.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۷ آبان ۹۷

بروکسل با استدلال ایتالیایی ها مبنی بر احیای اقتصاد با افزایش بودجه مخالف است چرا که آنان به با بکارگیری محرک های مالی و کاهش مالیات عمل می کنند.

به گزارش اقتصاد برتر، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا یادآور شد ایتالیا موظف است تا ۱۳ نوامبر طرح جدید بودجه خود را ارائه نماید.

ایتالیا پس از یونان بدهکارترین کشور در میان اعضای اتحادیه اروپا می باشد و نگرانی های زیادی در خصوص بحران مالی این کشور وجود دارد .

البته دولت پوپولیستی ایتالیا در مورد خواسته اتحادیه اروپا مبنی بر تجدید نظر در برنامه بودجه پیشنهادی اش گوش شنوایی ندارد و همین امر باعث می شود تا دامنه اختلافاتش با بروکسل گسترش یابد. سخنان وزیر دارایی ایتالیا در خصوص بودجه که گفته بود: ” بودجه هیچ تغییری نخواهد کرد و با این کمیسیون… هیچ مصالحه و مناقشه ای وجود ندارد” گواهی بر این مدعاست.

اتحادیه اروپا برنامه های سختگیرانه ای برای نظارت بر برنامه های بودجه ای کشورهای عضو در نظر گرفته است و به کمیسیون اروپا این اجازه را می دهد تا اقدامات قانونی علیه کشورهایی که زیربار این طرح نمی روند به اجرا درآورد که البته ایتالیا نسبت به این برنامه های نظارتی ناخشنود است و بدیهی به نظر می رسد که دولت ایتالیا مصمم باشد تا خود را با این طرح منطبق سازد.

این عدم هماهنگی از سوی ایتالیا با تصمیم اتحادیه اروپا نقطه تاریخی است که با در معرض خطر قرار دادن منطقه یورو می تواند منجر به ویرانی آن توسط روم شود.

*اکرم صدیقی

پاسخ دادن