بازار سهام را شوخی نگیرید!

بازار سهام
اقتصاد برتر

با ۵۰ میلیون وارد بازار می شود، متعجب و ذوق زده هر چی می خرد رشد می کند، خیلی زود ۵۰ میلیونش شده ۱۰۰ میلیون!!!

تهران – اقتصاد برتر – ۷ آبان ۹۸

▫️پرده اول:
با ۵۰ میلیون وارد بازار می شود، متعجب و ذوق زده هر چی می خرد رشد می کند، خیلی زود ۵۰ میلیونش شده ۱۰۰ میلیون!!!
احساس قشنگی دارد.

▫️پرده دوم:
۱۰۰ میلیون پولی که این ور اونور داشت رو وارد بورس می کند. الان ۲۰۰ میلیون پول در بازار دارد.
همچنان باد بر پرچمش هست.
۲۰۰ میلیونش می شود ۳۰۰ میلیون.
احساس قشنگی دارد و حس تسلط بر بازار و بورس بهش دست می دهد.

▫️پرده سوم:
به زمین و زمان متوصل می شود، تا پولش در بورس رو زیاد کند، وام می گیرد، قرض می کند، دوست و آشنا و فامیل را با وعدهای عجیب به بورس می کشاند، اعتبار می گیرد، بعضا حتی خانه و ماشین می فروشند….
الان یک میلیارد پول در بورس دارد.
۱۵۰ میلیون پول خودش هست.
۱۵۰ میلیون سود کرده.
۷۰۰ میلیون پول دیگران هست.

▫️پرده چهارم:
باد دیگر موافق نیست با ۱۵ درصد افت سهام همه سودش می رود، از اینجا ببعد اگر سود نکند زیر تعهد پول های ملت هست، برای برگرداندن شرایط دست به معاملات هیجانی می زند، شاخه به شاخه می شود… کال مارجین می شود!!

▫️اشتباهات بورس برای همه هست، بزرگ و کوچک و جدید و قدیم ندارد. صبح که مانیتور رو روشن می کنید به خودتان بگویید: به سخت ترین بازار جهان خوش آمدی!

جمع‌بندی:
آنچه که در بالا آمد به خوبی پویایی‌های روانی در بازار دارایی (بخصوص سهام) را نشان می‌دهد. این پویایی‌های روانی برای همه وجود دارد، مهم این است که به آن آگاهی داشته باشیم و تحت تأثیر هیجانات نامناسب قرار نگیریم. مهمترین نکته که نباید فراموش کرد این گزاره مالی رفتاری درباره کارایی است: «قیمت‌ها منعکس کننده ارزش‌های ذاتی نیستند، اما کسب سود از بازارهای دارایی بسیار سخت است»!

✍?مرتضی عباد

پاسخ دادن