بازار مسکن، فروشنده زیاد، خریدار کم

اقتصادبرتر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد، در بازار مسکن فروشنده‌ها افزایش یافته و خریدار کم است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ آبان ۹۹

مصطفی قلی خسروی گفت : این روزها در بازار مسکن شاهد افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها هستیم و همه فروشنده‌اند و خریدار کم است. قلی خسروی با بیان اینکه قیمت‌های پیشنهادی ملک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، گفت: عرضه در بازار زیاد شده و همه فروشنده اند و خریدار کم است. قلی خسروی اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهدیم که قیمت‌های پیشنهادی ملک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و انتظار افت بیشتر دور از ذهن نیست. عرضه در بازار زیاد شده و همه فروشنده اند و خریدار کم است اما خرید و فروش در فایل‌های به قیمت جریان دارد و حتی در روزهای اخیر افت نکرده است. با این حال کسانی که خانه را به قصد گران شدن نگه داشته اند بدانند که ممکن است نرخ‌ها بیشتر از این افت کند.

پاسخ دادن