بازدهی ۳۳ درصدی بورس در بهار امسال

اقتصادبرتر

نگاهی به معاملات بورس اوراق بهادار تهران در خرداد ماه نشان می دهد که این بازار در خرداد ماه ۹۸ با رشد شاخص، ارزش بازار و حجم معاملات همراه بوده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ارزش بازار در پایان خرداد ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۴.۷۲۰.۴۴۸ میلیارد ریال برابر با ۱۱۲ درصد افزایش یافت و از ۴.۲۱۲.۷۲۶ میلیارد ریال به ۸.۹۳۳.۱۷۴ میلیارد ریال رسید.

ارزش و حجم معاملات

بر اساس این گزارش، طی ۱۸ روز کاری خرداد ماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با پایان اردیبهشت ۹۸، معادل ۱۰ درصد کاهش یافت و از ۲۹۶.۱۳۱ میلیارد ریال به ۲۶۷.۴۶۳ میلیارد ریال رسید.

در عین حال، حجم سهام معامله شده از ۱۱۰.۴۷۶ میلیون سهم به ۸۳.۱۰۸ میلیون سهم معادل ۲۵ درصد کاهش یافت.

بر اساس آمار موجود، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۲۵۴۸۴۲ میلیون سهم و ۶۷۵.۲۶۰ میلیارد ریال بوده است.

در خرداد ماه ۹۸، دفعات معاملات سهام و حق تقدم در قیاس با اردیبهشت ماه ۱۷ درصد کاهش داشت.

شاخص بورس هم در پایان خرداد ماه در قیاس با ماه قبل از آن رشدی ۹ درصدی را تجربه کرد و به ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. این متغیر از ابتدای سال تا پایان بهار امسال، رشدی ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

ارزش بازار در پایان خرداد ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۴.۷۲۰.۴۴۸ میلیارد ریال ۱۱۲ درصد افزایش یافت و از ۴.۲۱۲.۷۲۶ میلیارد ریال به ۸.۹۳۳.۱۷۴ میلیارد ریال رسید.

همچنین درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه ۹۸، به رقم ۹ رسید که در قیاس با دوره مشابه سال قبل، ۱۸۲ درصد افزایش داشت.

در همین حال، میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در خرداد ماه ۹۸ به رقم ۱۶۱.۱۶۷ میلیارد ریال رسید.

پاسخ دادن