بانک آینده ۳۹۸۰ فقره تسهیلات حمایتی پرداخت کرد

بانک آینده بیش از۳۹۸۰ فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرد.

تهران اقتصاد برتر ۱۴ دی ۹۹

این تسهیلات در راستای اجرای مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال جاری انجام شده است.

بانک آینده تا تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹، تعداد ۸۸۴۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲۴۲۰ میلیارد ریال معرفی شده فعال به بانک را در دستور کار خود دارد.

از تعداد ۸۸۴۵ فقره تسهیلات معرفی شده به بانک آینده، متقاضیان بیش از ۳۹۸۲ فقره، تسهیلات خود را دریافت کردند که ارزش کل پرداختی این تسهیلات، حدود مبلغ ۱۰۰۹۸ میلیارد ریال است. پرونده‌های سایر متقاضیان معرفی شده به بانک نیز در اسرع وقت در حال بررسی است که پس از تکمیل و مطابقت با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات حمایتی آنها نیز پرداخت می‌شود. 

پاسخ دادن