باکتری‌ کشنده در پرده‌های بیمارستانی‌

میکروب
اقتصادبرتر

یک مطالعه جدید در دانشگاه میشیگان نشان داد پرده‌های جدا کننده در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها به خصوص اورژانس می‌تواند حامل بالقوه باکتری‌های کشنده و مقاوم در برابر دارو باشند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تک‌تایمز، این موضوع بسیار مهم است چرا که مقاومت ضدمیکروبی و باکتریایی به عنوان یک مشکل رو به رشد در سراسر جهان شناخته می‌شود. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند که منابع آنها باید شناسایی و بررسی شوند تا با این مسأله حیاتی مبارزه شود. بنابراین نتایج مطالعات این چنینی باید جدی گرفته شود.

دکتر لونا مودی یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: پرده‌های محافظتی و جدا کننده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند و این یک مسأله جهانی است.

مودی و همکارانش حداقل ۶۱۱ پرده را در بخش‌های تخصصی در شش واحد درمانی در میشیگان نمونه‌برداری کردند.

آنها یک بار وقتی که بیمار تازه پذیرش شده بود و بعد پس از دو هفته، بعد از یک ماه و سپس تا شش ماه هر ماه نمونه‌برداری کردند. در مجموع ۱۵۲۱ نمونه جمع‌آوری شد.

مودی توضیح داد که پاتوژن‌های موجود در پرده‌ها اغلب پتانسیل انتقال به سطوح دیگر را دارند. علاوه بر این، مودی و تیمش متوجه شدند که این باکتری‌ها هم در پرده و هم در تخت بیماران وجود دارند.

پاسخ دادن