بحران کرونا و سقوط شدید تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا

بحران کرونا و سقوط شدید تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا

با توجه به شروع موج دوم کرونا ویروس در برخی کشورهای مهم اتحادیه اروپا به نظر می رسد ریکاوری اقتصاد کرونا زده این اتحادیه بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر غرق شدن اقتصاد اتحادیه اروپا در اثر بحران کرونا واضح است. فقط کافی است رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در فصول اول و دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل های مشابه سال ۲۰۱۹ ملاحظه شود. (تصویر)

🔻 سقوط تولید ناخالص داخلی اتحادیه در فصل اول و‌ دوم سال ۲۰۲۰ به ترتیب منفی ۲/۵ و ۱۴/۱ درصد است. (منبع: Eurostat)

🔻 بیشترین سقوط رشد تولید در بازه زمانی مورد اشاره مربوط به اسپانیا با رشد منفی ۲۲/۱ درصد برآورد شده است.

با توجه به شروع موج دوم کرونا ویروس در برخی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا به نظر می رسد ریکاوری اقتصاد کرونا زده این اتحادیه بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن