بدهی وزارت نیرو باعث توقف ۳۰۰ قرارداد جاری

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۶ تیر ۹۷

 پیام باقری عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد کلان ما وابستگی کامل به نفت دارد و خوش بینی به درآمدهای نفتی منجر به این شد که نگاه به سیستم بودجه ریزی کشور مبتنی بر وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.

وی افزود: آنقدر نسبت به درآمدهای نفتی کشور خوش خیال بودیم که در مجلس هفتم، تثبیت قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیه ای به مردم در نظر گرفته شد، اما در عمل با محدودیت هایی که در دریافت درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز به جایی رسیده ایم که صنعت برق کشور از نظر اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبه رو است.

باقری با بیان اینکه”وزارت نیرو امروز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد”، گفت: در برنامه پنجم توسعه و طرح هفدمندی دیده شده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید قیمت عرضه برق به قیمت تمام شده برسد اما با وجود اینکه رد میانه برنامه ششم هستیم، هنوز این مسئله محقق نشده و امروز فاصله بسیاری بین قیمت تکلیفی عرضه برق با قیمت تمام شده تولید و تأمین آن وجود دارد.

وی ادامه داد: قانون حمایت از صنعت برق در سال ۹۴ تصویب شد و قرار بود منابعی به منظور پوشش تفاوت قیمت تمام شده تولید و تکلیفی عرضه برق به وزارت نیرو پرداخت شود اما این قانون نیز اجرایی نشد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: ریشه مشکلان صنعت برق در اقتصاد برق است و امروز نتیجه این مشکلات را در بروز خاموشی ها میبینیم، خاموشی هایی که دو سال قبل آنها را پیش بینی کرده بودیم و اعلام شد اگر در مسیر فعلی پیش برویم به خاموشی می رسیم، متأسفانه در این مسیر پیش رفتیم و هنوز هم پیش می رویم.

باقری با بیان اینکه “قرار بود از میانه سال ۹۵ دیگر از صنعت برق پولی بابت تأمین منابع مالی یارانه های نقدی برداشت نشود”، گفت: در اواخر سال ۹۶ بدون آنکه به صنعت برق اعلام شود، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صنعت برق برای یارانه نقدی برداشت شد و در اوایل سال جاری نیز برداشت دیگری صورت گرفت، در حالی که این مبالغ متعلق به بخش خصوصی صنعت برق بود.

وی افزود: در کنار مشکلات مالی صنعت برق و عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، دولت قراردادهایی که با بخش خصوصی صنعت برق می نویسد، یکجانبه و ناکارآمد است به طوری که تمامی ریسک های محتمل اقتصادی کشور را در این قراردادها، به گردن بخش خصوصی می اندازد و ۱۰۰ درصد تاوان هرگونه نوسان نرخ ارز و رخدادهای دیگر را باید بخش خصوصی پیمانکار و سازنده تجهیزات بدهد که این درست نیست.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ به دلیل ناکارآمدی قراردادها، در زمان جهش نرخ ارز، ۲۵۰ قرارداد متوقف شد که همچنان از آن قراردادها، ۷۰ قرارداد متوقف است؛ در سال جاری نیز اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد.

وی ادامه داد: این ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق، در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات پیمانکاری صنعت برق است.

*تسنیم

پاسخ دادن