بررسی حق مسکن و معیشت کارگران در مجلس

مجلس
اقتصاد برتر

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از جلسه امروز این فراکسیون با وزیر کار خبر داد و گفت: بحث معیشت , حق مسکن و رفاه کارگران, طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان درجلسه امروز بررسی خواهد شد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۸ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز فراکسیون کارگری با وزیرکار گفت: مطالبه کارگران در حوزه بیمه بیکاری، امنیت شغلی کارگران، بحث تصویب حق مسکن کارگران،مسکن کارگران, حقوق و دستمزد کارگران, بحث سه جانبه گرایی و تعامل وزارت کار و سازمان های زیرمجموعه با تشکل های کارگری را بررسی خواهیم کرد.

وی درباره انتقاد بازنشستگان ازغیرواقعی اجرا شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان ادامه داد: پیامک هایی در این زمینه دریافت کرده ام که بازنشستگان مبلغ اندکی را به عنوان همسان سازی دریافت کرده اند. بحث همسان سازی برای حداقل بگیران بوده است. در جلسه ای که امروز با وزیر کار داریم حتماً‌این موضوع برسی خواهد شد. نمایندگان تأمین اجتماعی هم در جلسه حضور دارند. وزیرکار در جلسات قبلی که هنوز طرح اجرا نشده بود, اعلام کرده بود که حداقل حقوق به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان تا ۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد رسید.

وی درباره مسکن کارگران گفت: موضوعات قابل بررسی در فراکسیون کارگری بر اساس قوانین مرتبط با حقوق جامعه کارگری و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جدیت پیگیری شود.

بابایی گفت: بحث رفاه و معیشت عموم جامعه خصوصا کارگران به طور ویژه موضوع مسکن از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم است که از دولت و زیر مجموعه آن میخواهیم بدون اغماض به وظایف ذاتی خود در این حوزه عمل نمایند

پاسخ دادن