بررسی روند معاملاتی بورس ۳۱ اردیبهشت

همان طور که در ابتدای هفته به آن اشاره، گارد اصلاحی بازار فعلا پر قدرت به نظر می رسد و حتی در مقاطعی در هفته جاری خروج پول حقیقی از بازار رخ داد.

تهران- اقتصادبرتر- ۳۱ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، همان طور که در نمودار مشخص آمار معاملات (نمودار نارنجی در محور چپ) هنوز به سطوح گذشته خود باز نگشته و میزان صف صفهای خرید (نمودار آبی در محور سمت چپ) یک روند ثابت را دارد که بیشتر ناشی از صف گروههای خودرو، سرمایه گذاری و دارویی است که به صورت کم عرضه دنبال می شود. آمار خالص ورود و خروج پول (نمودار خاکستری در محور راست) هنوز بازگشت های شدیدی را نشان نمی دهد و همچنین از میزان صف های فروش (نمودار زرد رنگ در محور چپ) هنوز کاسته نشده است.
لذا با توجه به این شرایط همچنان شرایط بازار اصلاحی هست و توصیه به عدم معاملات هیجانی و با ریسک بالا می شود. شاخص هایی که بازگشت بازار را نوید می دهند و باید در هفته پیش رو آنها را دنبال کرد، شاخص ورود خالص پولی حقیقی ها و حجم معاملات است که در صورت بازگشت می تواند نشان دهنده پایان اصلاح بازار باشد.

پاسخ دادن