برنامه ریزی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح ساختار بودجه به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد، گفت: نخستین قدمی که کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کرده است، تنظیم ۱۵ حکم بسیار محکم و قوی است تا دولت موظف شود لایحه اصلاح ساختار بودجه را بر اساس این احکام ارائه دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ آبان ۹۹

«محسن زنگنه» گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه می‌تواند سبب اصلاح ساختار بخش‌های مختلف کشور شود و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت : اگر دولت ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد قید شده در احکام را اجرایی کند شاهد تغییرات اساسی در بودجه خواهیم بود. نماینده تربت حیدریه و مه‌ولات شفاف‌سازی منابع، پیشگیری از هزینه‌های اضافی، پیشگیری از انحراف بودجه، پیشگیری از فساد و سوء استفاده در بودجه، نظارت اولیه بر شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت را از موارد مندرج در این احکام ذکر کرد. وی با بیان اینکه شفاف ‌سازی از مباحث بسیار مهم در طرح اصلاح ساختار بودجه است، گفت: در این طرح دولت موظف است برای همه پرداختی‌های خود شناسه پرداخت ارائه دهد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در این ۱۵ حکم، دولت ملزم شده است در ارائه بودجه در بعضی از موارد ضمائم را قید کند. به عنوان نمونه در بدهی‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی دولت باید فهرست افراد حقیقی و حقوقی را به‌عنوان ضمیمه لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.

پاسخ دادن