برگزاری مسابقات نماچینی آجر باعث احیای این هنر است

اقتصاد برتر

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: حضور افراد تحصیل کرده در مسابقات نماچینی آجر باعث احیای مجدد هنر آجر چینی در کشور است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۲ آبان ۹۹

عبدالوهاب سهل آبادی در خصوص برگزاری دومین دوره مسابقات آزاد کشوری “نماچینی آجر” اظهار داشت: این اقدام حرکت نو و جدیدی است که سال گذشته آغاز شد و امسال نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته افراد مستعد و تحصیل‌کردهای در مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر مشارکت داشتند، ابراز داشت: حضور این افراد در مسابقات منجر به احیای صنعت آجر چینی در کشور شد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران همچنین به حضور بانوان در نخستین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر اشاره کرد و گفت: در گذشته بخش زیادی از معماری به استفاده از آجر منتهی می‌شد و احیای این هنر کار بسیار خوبی است.

وی به تنوع تولید آجر در کشور و به ویژه در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: امروز تنوع بسیار زیادی در رنگ‌ها، ابعاد و اشکال هندسی تولید آجر ایجاد شده که این امر بسیار خوب است.

سهل‌آبادی با بیان اینکه برگزاری مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر می‌تواند اهمیت کار نماکاران ر بیش از گذشته نمایان کند، ابراز داشت: این مسابقات نشان داد که تحصیل کرده‌ها فقط پشت میز نشین نیستند و میتوانند در مباحث عملی نیز ورود کنند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در برهه‌ای از زمان ۵۰ درصد آجر کشور را تولید میکرده است، اضافه کرد: برگزاری مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر و احیای مجدد این صنعت در اصفهان امری پسندیده است که مورد اقبال نیز قرار خواهد گرفت.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تنوع تولید آجر در شرکت آجرنماچین نعمتی است که باید قدر آن را بدانیم، اضافه کرد: این امر تحولی را در کشور ایجاد کرده و انقلابی در صنعت آجر سازی است که این امر با ترکیب فناوری، هنر و صنعت رقم خورده است.

پاسخ دادن