بزرگنمایی روی انتخابات آمریکا، پوششی برای ضعف های دولت!

مورد عجیب انتخابات آمریکا!|احمد زیدآبادی|تلگرام

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :سیاست گذاران و دولتمردان هر جا که در ارائه خدمات و اجرای درست سیاست های اقتصادی ناتوان باشند، می توانند در مورد تاثیر این انتخابات بزرگنمایی کرده و ضعف های خود را بپوشانند!

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، علی حیدری با توجه به اینکه در برنامه های دولت فعلی ایران، هیچ رویکرد اقتصادی خاصی نمی توان مشاهده کرد، پس بازار سهام تابع حوادث و رویدادهای جاری و غیر اقتصادی بوده و نوسانات زیادی را در این بازار شاهد خواهیم بود. سیاست گذاران و دولتمردان هر جا که در ارائه خدمات و اجرای درست سیاست های اقتصادی ناتوان باشند، می توانند در مورد تاثیر این انتخابات بزرگنمایی کرده و ضعف های خود را بپوشانند!

کارشناس بازار سرمایه  در خصوص تاثیر انتخابات آمریکا بر وضعیت بازارهای مالی بیان کرد: از آنجا که ایالات متحده آمریکا تقریبا نیمی از GDP جهان را تشکیل می دهد، بنابراین نتیجه این انتخابات برای تمامی بازارهای جهانی بااهمیت خواهد بود.

ولی نتیجه این انتخابات هرچه که باشد برای تمام اقتصادهای بسته و دستوری مانند اقتصاد ایران یک کاربرد بسیار خوب و هوشمندانه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در برنامه های دولت فعلی ایران، هیچ رویکرد اقتصادی خاصی نمی توان مشاهده کرد، پس بازار سهام تابع حوادث و رویدادهای جاری و غیر اقتصادی بوده و نوسانات زیادی را در این بازار شاهد خواهیم بود. سیاست گذاران و دولتمردان هر جا که در ارائه خدمات و اجرای درست سیاست های اقتصادی ناتوان باشند، می توانند در مورد تاثیر این انتخابات بزرگنمایی کرده و ضعف های خود را بپوشانند!

وی اضافه کرد: بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا، احتمالا بازار سرمایه تا پایان بهمن ماه نوسانات مثبتی خواهد داشت. آنچه درحال حاضر مشهود است، انتظارات تورمی است و قیمت سهم ها هم می بایست با تورم انتظاری، هماهنگ شود.

حیدری در تحلیل بازار ارز کشور گفت: معتقدم اگر عملکرد نهادهای حاکمیتی و قوای ۳ گانه کشور، با سیاست های پولی بانک مرکزی همسو باشد می توان انتظار داشت که نوسانات نرخ ارز به خوبی مدیریت شود. در غیر اینصورت روند رشدهای شارپ و افزایش قیمت ها دور از تصور نخواهد بود.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن