بزودی ادغام دو غول پتروشیمی

مدیرعامل شستا با اعلام زمان آغاز فرایند ادغام دو شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و تاپیکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی گفت: با این رویداد مهم صنعت، شرکت ۴۲ هزار میلیارد تومانی متولد می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ مرداد ۹۷

مدیرعامل شستا با اعلام زمان آغاز فرایند ادغام دو شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و تاپیکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی گفت: با این رویداد مهم صنعت، شرکت ۴۲ هزار میلیارد تومانی متولد می شود.

با این ادغام بزرگترین شرکت به ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومان متولد و بزرگترین ادغام تاریخ اقتصاد ایران انجام می شود.

مرتضی لطفی اظهار داشت: با عرضه ۱۶ درصد از سهام تاپیکو در ۲۴ مرداد ( شامل ۱۳ میلیارد و ۴۰ سهم) ، رویداد مهم صنعت پتروشیمی با ادغام دو غول بورسی اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به مذاکرات دو ماه پیش وزیر نفت با دولت برای ادغام دو شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و تاپیکو افزود: فرایند اجرای این ادغام از هفته آینده آغاز می‌شود و قیمت هر سهم در این واگذاری ۲۶۰ تومان خواهد بود. با این ادغام بزرگترین شرکت به ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومان متولد و بزرگترین ادغام تاریخ اقتصاد ایران انجام می شود.

بنابراین گزارش، در صورت واگذاری ۱۶ درصد سهام تاپیکو به هلدینگ خلیج‌ فارس، مالکیت تأمین اجتماعی از این شرکت به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

تاپیکو هم (که با سرمایه ۸٫۱۵ هزار میلیارد تومانی ، بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی بشمار می رود) ۸٫۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج‌ فارس را در اختیار دارد.

قرار است “فارس” با افزایش سرمایه ، منابع مالی لازم را برای خرید سهام تاپیکو تأمین کند.

آخرین ارزش روز بازار سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و تاپیکو که مربوط به امروز است، بیش از ۳۸٫۴ و ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

*صداسیما

پاسخ دادن