بستری شدن مولوی عبدالحمید دربیمارستانی در استانبول

مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان که مدتی است در شرایط کرونایی بلوچستان از نظرها غایب است، برای معالجه به ترکیه رفته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ تیر ۱۴۰۰

بگفته حافظ اسماعیل داماد عبدالحمید، وی از هفتم تیرماه جاری برای معالجه چشم و قلب در استانبول بسر می‌برد.

پاسخ دادن