بعضی پروژه‌های مسکن مهر هنوز نیمه تمام است

جزئیات افزایش سود وام به 18 درصد مسکن مهری ها
اقتصادبرتر

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدیدگفت: تکمیل مسکن مهر شهر جدید پردیس ۸۰۰۰ میلیارد و دیگر شهرها ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ بعضی پروژه‌های مسکن مهر هنوز نیمه تمام است که برای پیشبرد کارها تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و سه راهکار برای تامین بودجه مدنظر را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بدون تحمیل هزینه به متقاضیان، واحدهای مسکن مهر را تکمیل کنیم.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۳ تیر ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایسنا، علیرضا جعفری در این باره اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت‌هایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته در حال حاضر مساله اصلی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تامین اعتبار است. عمده واحدهای تحویل نشده مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد. طبق برآوردها بودجه و اعتبار مورد نظر برای شهر جدید پردیس ۸۰۰۰ میلیارد تومان است. حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیز برای دیگر شهرها نیاز داریم که بخش اصلی آن مربوط به پرند و هشتگرد است، مقداری از این رقم هم برای دیگر شهرهای جدید تامین شود. تعداد ۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌کاره در شهرهای جدید قرار دارد که حدود ۴۰ هزار واحد آن تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات و انشعابات، قابل بهره‌برداری نیست. ۴۰ هزار واحد نیز تکمیل نشده است. عمده این پروژه‌ها در شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد است. در پی دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تکمیل واحدهای مسکن مهر، جلساتی را به منظور چگونگی تامین منابع و تعیین تکلیف مسکن مهر باقی‌مانده با معاونت اجرایی رئیس جمهوری برگزار کردیم.

  • هزینه‌ای به متقاضیان تحمیل نمی‌کنیم

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: بعضی از پروژه‌های مسکن مهر هنوز روی خاک هستند و پیمانکاران شروع به ساخت آنها نکرده‌اند. بعضی هم که شروع شده با مشکل افزایش قابل توجه در قیمت قراردادهای مسکن مهر مواجه شدند. در بدو عقد قرارداد با پیمانکاران، قراردادها به صورت قیمت مقطوع منعقد شده است و در حال حاضر با افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی هیچ‌کدام از پیمانکاران راضی به اجرای پروژه نیستند چون مشمول ضرر قابل توجهی در ساخت مسکن مهر می‌شوند. بر این اساس دو مانع اساسی داشتیم که یکی تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و دیگری بحث تامین اعتبار مورد نیاز بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران را انجام  دهیم. با توجه به اینکه بودجه و اعتبارات و حتی آورده متقاضیان هزینه شده بود در واقع هیچ پولی برای تکمیل واحدها نداشتیم و هزینه جدید به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد. قرارداد پیمانکاران را در مراجع مربوطه دنبال کردیم. ضرایب مربوط به قرارداد پیمانکاران مسکن مهر اعمال و این مورد اخذ شد. در واقع گره اولیه امروز باز شد که اخیرا توانستیم با تنظیم یک لایحه برای قرارداد، پیمانکاران را مطمئن کنیم در تکمیل پروژه مشمول ضرر نمی شوند و بتوانند عملیات اجرایی را ادامه دهند.

  • حمایت نقدی، مولدسازی و تهاتر به منظور تکمیل واحدها

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای تامین منابع مسکن مهر سه راهکار پیش‌بینی شد. یکی بحث حمایت نقدی برای تکمیل پروژه‌ها بود که یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژه‌ها ایجاد شود. دوم مولدسازی است که ظرفیت بودجه‌های مورد نیاز در اراضی داخل محیط‌های شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم. سومین راهکار تامین منابع از طریق تهاتر است و  از محل زمین یا پروژه‌های مشارکتی ارزش افزوده‌ای در شهرهای جدید ایجاد شده که این منابع می‌تواند پشتوانه بحث تکمیل مسکن مهر باشد. از این منابع تهاتر به پیمانکاران اختصاص می‌دهیم. عمده واحدها دچار نواقصی همچون نبود انشعابات، مشکلات محوطه‌سازی یا نبود آسانسور است. این تعداد از دولت قبل باقی مانده اما فرقی نمی‌کند که متعلق به کدام دولت است و ما خود را متعهد به اتمام آن می‌دانیم.

پاسخ دادن