بهبود نمره ایران در شاخص ادراک فساد

سازمان بین‌المللی شفافیت از بهبود نمره ایران در شاخص ادراک فساد خبر داد و اعلام کرد ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد بین ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۱ را بدست آورده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۶ بهمن ۹۵

بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال ۲۰۱۶ تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۹ اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش است. نمره ایران در شاخص ادراک فساد طی سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲۷ اعلام شده بود.

شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.

با وجود بهبود وضعیت فساد در ایران رتبه این کشور در رده بندی جهانی یک پله نزول داشته است. ایران بین ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۱ را بدست آورده است. در گزارش سال قبل رتبه ایران بین ۱۶۷ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته بودند ۱۳۰ اعلام شده بود.

برخی کارشناسان گزارش‌های سازمان بین المللی شفافیت را قابل استناد و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی نمی‌دانند و در این زمینه به جایگاه رژیم صهیونیستی در رده‌بندی‌های آن اشاره می‌کنند که به‌رغم فساد گسترده مقامات سطوح بالا و پایین صهیونیست، این رژیم میان کشورهای دارای فساد کم قرار می‌گیرد. در گزارش امسال رتبه ۲۸ و نمره ۶۴ به رژیم اسرائیل داده شده است.

دانمارک و نیوزیلند با کسب نمره ۹۰ در رتبه ۱ جهان و سومالی با نمره ۱۰ در رتبه آخر از این نظر قرار گرفته اند.

برای در یافت فایل PDF این رتبه بندی کلیک کنید.   دانلود فایل PDF

پاسخ دادن