بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان

اقتصاد برتر

معاون آب و آبفای وزیر نیرو چگونگی بهره‌مندی ۳۰ میلیون مشترک از برق رایگان در قالب طرح «برق امید» را تشریح کرد.

تهران – اقتصاد برتر ۶ شهریور ۹۹

قاسم تقی زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «برق امید» مورد سئوال بسیاری از مردم است و اینکه چگونه قبض حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور صفر خواهد شد؟ وی گفت نوشت: تعداد مشترکان برق خانگی در ایران ۲۹ میلیون و پانصد هزار نفر است که هشت میلیون و پانصد هزار کم مصرف، ۱۶.۶ میلیون خوش مصرف و ۴.۵ میلیون پرمصرف هستند. تقی زاده خامسی در ادامه افزود: الگوی مصرف در ماه های گرم ۱۰۰، در ماه های عادی ۸۰ و برای مناطق گرمسیری ایران از ۱۵۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه متغیر است. معاون آب و آبفای وزیر نیرو نوشت: ۸.۵ میلیون مشترک کم مصرف حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می دهند و قبض خود را از دو ماه دیگر «صفر»دریافت می کنند، این پاداش به همه اقشار جامعه تعلق می گیرد و ارتباطی به محل زندگی و طبقات اجتماعی ندارد و ملاک تنها مصرف کمتر است. وی ادامه داد: قبض مشترکان خوش مصرف تغییری نخواهد کرد؛ مگر اینکه به گروه کم مصرف ها بپیوندند و مانند آنها پاداش بگیرند. تقی زاده خامسی نوشت: گروه پرمصرف ها ۸ ماه فرصت دارند تا با کاهش مصرف در گروه خوش مصرف ها قرار گیرند و به طور قطع قبض آنها کاهش قابل توجه خواهد یافت و گرنه ۱۰ درصد جریمه خواهند شد. معاون وزیر نیرو افزود: دولت ها اگر تصمیم های خود را صیقل دهند و به مطالبه های ملت ها نزدیک کنند با همکاری مردم روبرو خواهند شد و همدلی ملی که نتیجه آن متوجه استفاده بهینه از سرمایه های کشور است. رییس جمهوری دوم شهریور در جلسه هیئت دولت گفت: هزینه برق حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور که مصرف برق آنها پایین‌تر از میانگین الگوی مصرف هر خانوار است، رایگان می‌شود.

پاسخ دادن