بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه تهران در حوزه فضایی

معاون پژوهشی دانشگاه تهران بر استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه تهران در حوزه فضایی تاکید کرد وگفت: امیدواریم استفاده از پتانسیل دانشگاه در این حوزه بتواند منشا خدمات مفیدی برای کشور شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ دی ۹۵

به گزارش  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد رحیمیان، در جلسه امضای اساسنامه موسسه مشترک پژوهشی توسعه علوم فناوری و کاربردی فضایی بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران گفت: مهم ترین هدف این تفاهم نامه استفاده از پتانسیل این دانشگاه برای گسترش موضوعات حوزه فضا در کشور است تا از ظرفیت های علمی موجود این دانشگاه بهتر استفاده شود.

وی افزود: تاسیس موسسه پژوهشی مشترک بین مرکز ملی فضایی و دانشگاه تهران یک اقدام خوب و بزرگ است و امیدواریم این موسسه منشا خدمات مفیدی برای کشور شود.

به گفته رحیمیان، تفاهم نامه مذکور می تواند اقدامات فضایی دانشگاه را سیستماتیک کرده و همه بخش های مرتبط با این حوزه را درگیر فعالیت های فضایی کند.

وی تصریح کرد: این موسسه می تواند در حوزه نقشه برداری، حمل و نقل هوایی و زمینی، منابع طبیعی و جنگل داری و غیره خدمات خوبی به جامعه ارائه کند.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران بیان کرد: این موسسه مشترک می تواند در حوزه فضایی اقدامات ترویجی انجام داده و داده های فضایی را دریافت کرده و در اختیار مراکز قرار دهد.

پاسخ دادن