بهینه‌سازی مصرف سبب بی‌نیازی از شیرین‌سازی آب می‌شود

چنانچه مساله استفاده بهینه از آب موجود در کشور جدی گرفته شود، می‌توان از فرایند شیرین‌سازی آب دریا فاصله گرفت.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتربه نقل از ایرنا، قاسم تقی زاده خامسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر به پنج میلیارد متر مکعب و کشور ایران با ۸۰ میلیون نفر به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دسترسی دارند. بنابراین وابستگی این کشورها به آب دریا و نصب واحدهای شیرین سازی بزرگ و کوچک در آنها به علت نداشتن منابع آبی دیگر است و راهکار دیگری ندارند.

معاون وزیر نیرو نوشته است: برابر مطالعه های انجام شده برای ۱۷ استان کشور در بخش شرب و صنعت استفاده از نمک زدایی آب دریا درنظر گرفته شده که اولویت با شهرهای ساحلی است. نمک زدایی و انتقال آب دریا مستلزم هزینه های بسیار زیاد است و باید مطالعه های اقتصادی دقیقی برای اینگونه طرح ها انجام شود.  توجه به عوارض زیست محیطی باید با کمترین خسارت ها در نظر گرفته شود و چنانچه مساله استفاده بهینه از آب موجود در کشورجدی گرفته شود و الگوی کشت نیز رعایت شود، می توان از فرایندشیرین سازی آب دریا فاصله گرفت مگر برای مناطقی که دراصل آب به اندازه مصرف استاندارد وجود نداشته باشد.

 پیشتر اردکانیان وزیر نیرو گفت: امروز شیرین‌سازی آب دریا یکی از پروژه‌های مهم در جهان محسوب می‌شود، بطوری که ۷۵ درصد نمک زدایی‌ها در منطقه ما انجام شده، بیش از ۸۵۰ آب شیرین کن در منطقه خلیج فارس مشغول فعالیت است که ۲۵ مورد آنها آب شیرین کن‌های بزرگ با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز هستند. حدود ۶۷ سال پیش در این منطقه نمک زدایی از آب در کشورهای همسایه انجام می شد و امروز به دلیل دستیابی به فناوری، امکان اقتصادی کردن چنین طرح ها و پروژه هایی وجود دارد. دولت «تدبیر و امید» مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۱۷ استان کشور را آغاز کرد و اکنون به انتها رسیده، ۱۷ استانی که سالیانه ۶۰ میلیارد متر مکعب مصرف آب سطحی و زیرزمینی دارند که دو میلیارد متر مکعب آن در بخش صنعت مصرف می‌شود.

پاسخ دادن