به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

بانک مرکزی
اقتصادبرتر

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی تا تاریخ ۲۷ فروردین ۹۸ است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی ۱۲٫۱۳ MB – PDF icon
اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی ۲٫۰۶ MB – PDF icon
اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی ۳۷٫۴۶ MB – PDF icon

پاسخ دادن