بورس در سال ۹۹ باز هم پرسود است؟

رشد بورس
اقتصادبرتر

چرا بورس می‌تواند مسیر پرسود خود را همچنان ادامه دهد.نظر کارشناسان درباره آینده بورس را در این ویدئوی ببینید.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ فروردین ۹۹

پاسخ دادن