بورس همراه با جهش تولید ارزشمند است

با مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد بورس آشنا شوید

اگر نقدینگی صرفا ” از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده منتقل شود اثر چندانی در هدایت نقدینگی به سمت تولید نخواهد داشت .

تهران- اقتصادبرتر- ۳۱ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، اساسا بازار بورس و هر بازار مالی مکانی است جهت تبادل سهام و داراییهای مالی و طراحی شده اند که سرمایه های خرد در دست افراد توسط شرکت ها و موسسات با مکانیزم پذیره نویسی و افزایش سرمایه بصورت مستقیم جذب و متشکل شده و در ازای ارزش افزوده که به کمک آنها ایجاد میشود به قدر سهم به صاحبان سهام سود پرداخت شود و سهام نیز بین افراد مبادله شوند.

سود حاصل در این بازار یا ناشی از ارزش آن سهم می باشد که خود میتواند ناشی از افزایش ارزش داراییهای “نامشهود” و “مشهود ” شرکتها باشد و یا ناشی از سود عملیاتی شرکتها .

شرکت ها و موسساتی که در بازار های مالی حضور دارند از این طریق، بدون واسطه سیستم بانکی ، وثیقه و هزینه مالی (سود وام ) در جهت انجام پروژه های خود با مجوز مجمع و شرایط قانونی با انتشار سهم جدید نسبت به جذب نقدینگی و افزایش سرمایه اقدام میکنند و انتظار عقلایی این است که بیشتر از سود بانکی و سایر بازار ها به سهامدارانی که سهام خریده اند منفعت برساند .

به جهت امکان ورود با هر میزان پول و نقد شوندگی بالا در صورت نیاز و با قبول مقداری ریسک منطقی به جهت وجود شرایط قانونی و شفافیت عملکرد به امید کسب سود این بازارها رقیب بازارهای پولی( بانک و بیمه ) برای جذب نقدینگی در دست مردم هستند .

رونق این بازار در واقع در صورتی ارزشمند و حقیقی است که میزان سهام عرضه شده در آن بیشتر شده و شرکت ها و موسسات بیشتری وارد آن شوند و شرکتها سوده باشند و نقدینگی نیز وارد شرکت ها و موسسات فعال شده، و مشکلات آن شرکتها را در بحث سرمایه در گردش کاهش و در نهایت موجب افزایش تولیدات و انجام پروژه های بزرگتر و بیشتر توسط آنها شود.
اگر نقدینگی صرفا ” از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده منتقل شود اثر چندانی در هدایت نقدینگی به سمت تولید نخواهد داشت .
اگر نقدینگی موجود در اختیار شرکت ها قرار گیرد مشروط به آنکه منجر به تولیدات بیشتر شده و پروژه های بزرگتری را انجام دهند برای اقتصاد کشور مفید و ارزشمند است . و اگر اثری چندانی در فعالیت شرکت ها و افزایش تولید آنها و یا انجام پروژه های جدید و بیشتر نشود بی شک تاثیری در بهبود اقتصادی نخواهد داشت .

برای رونق فعلی جز آشنایی افراد بیشتری با بازار مالی و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار های ارز و مسکن که تاثیر روانی زیاد بر آحاد جامعه می گذارد ، نمیتوان امتیاز دیگری آنچنان که برخی از مسئولین مدعی آن هستند برای اقتصاد کشور قایل شد .

*مرتضی یوسفی طهارم

پاسخ دادن