بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ایران|علوی راد|تلگرام

اقتصاد برتر

در تاریخ عقاید اقتصادی، طرفداران مداخله دولت ها در نظام اقتصادی، شش وظیفه مهم برای دولت مطرح کرده اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ آبان ۹۹

بی ثباتی محیط کلان اقتصاد ایران: ویرانگری که از آن غافل بوده ایم
در تاریخ عقاید اقتصادی، طرفداران مداخله دولت ها در نظام اقتصادی، شش وظیفه مهم برای دولت مطرح کرده اند:
▫️ افزایش رشد اقتصادی
▫️ کنترل تورم های فزاینده
▫️ کنترل بیکاری
▫️ توزیع برابر تر درآمدها
▫️ حفظ تعادل تراز پرداخت ها
▫️ حفظ ثبات محیط کلان اقتصاد

بررسی ها نشان می دهد تمامی دولت های پس از جنگ تحمیلی به موضوع حفظ ثبات محیط کلان اقتصاد ایران کمتر توجه نموده اند و این خود خسارت های زیادی به اقتصاد کشورمان وارده کرده است.

اکنون این پرسش مطرح می شود که کدام متغیرهای اقتصادی بیشترین بی ثباتی را در محیط کلان اقتصاد ایران رقم زده اند؟

▫️ بی ثباتی نرخ ارز
▫️ بی ثباتی قیمت ها
▫️ بی ثباتی در رشد اقتصادی
▫️ بی ثباتی در تعادل تراز پرداخت ها
▫️ بی ثباتی در بودجه عمومی دولت ها
▫️ بی ثباتی در اشتغال زایی

موارد فوق مهمترین عناصر بی ثبات کننده محیط کلان اقتصاد ایران حداقل در سال های پس از جنگ تحمیلی به شمار می آیند. شواهد و مستندات آماری رسمی به طور کاملاً واضح بی ثباتی در عناصر مذکور را روایت می کنند.

اوج نگرانی از آنجا آغاز می شود که درست پس از اجرای ۵ برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی ربع قرن توسط دولت های مختلف و در دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران با شدیدترین بی ثباتی در عناصر یاد شده در چهار دهه گذشته مواجه گردید است!!

✍️ عباس علوی راد


*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن