تأمین ارز قطعه سازان از محل صادرات معدنی ها

سرپرست وزارت صنعت دستور تشکیل کمیته تخصیص ارز قطعه سازان را دارد تا نیاز این گروه از طریق ارز حاصله از صادرات صنایع معدنی تامین شود.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۴ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بورس پرس، وزارت صنعت اعلام کرد: کمیته تخصیص ارز قطعه سازان با دستور مدرس خیابانی به منظور بررسی نیاز قطعه سازان به ارز و تامین تشکیل شد که زیرمجموعه کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بوده و برای رفع کمبودهای ارزی قطعه سازان در تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی ایجاد شده است.

براساس این گزارش ، در حالی تامین ارز خودروسازان از محل صادرات صنایع معدنی صورت می گیرد که طبق آخرین گزارش مدیران ، خودروسازان قطعه ای در صف تخصیص ارز ندارند ولی قرار است تامین ارز لازم برای مواد اولیه برخی قطعات در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین طبق مصوبه قبلی کمیته خودرو و تصمیم وزارت صنعت برای تامین نیاز ارزی خودروسازان، ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل منابع صنایع معدنی اختصاص یافت و ترخیص قطعات موجود در گمرک از جمله کاتالیست که تولید داخلی نداشته اند جهت تکمیل خودروهای ناقص صورت گرفت.

بر این اساس و با تکمیل خودروهای ناقص، قرار است تحویل خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو تا پایان تیرماه به اتمام رسد. طبق گزارش شرکت های خودروساز به وزارت صنعت، قطعات لازم برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص از گمرک ترخیص شده و تکمیل خودروهای ناقص در حال انجام است.

پاسخ دادن