تاسوعا ، روز راز و نیاز امام حسین ( ع ) و اصحابش با خدا

در روز نهم ماه محرم، امام حسین(ع) توسط حضرت عباس(ع) از دشمن یک شب را برای نماز، راز و نیاز با خدا و تلاوت قرآن مهلت می گیرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ شهریور ۹۹

متن زیر گذری است بر وقایع روز تاسوعا که از نظر می گذرد.

  • آماده شدن سپاه عمرسعد برای جنگ با ابا عبدالله (ع) و محاصره خیمه های امام (ع)
  • شمر خود را به خیام امام(ع) رسانده، ضمن صدا کردن حضرت عباس(ع) و دیگر فرزندان ام البنین، می گوید: «برای شما از عبیدالله امان نامه گرفتم.» آنها متفقاً گفتند: «خدا تو را و امان نامه ی تو را لعنت کند، ما امان داشته باشیم ولی پسر دختر پیامبر نداشته باشد؟»
  • امام حسین(ع) توسط حضرت عباس(ع) از دشمن یک شب را برای نماز، راز و نیاز با خدا و تلاوت قرآن مهلت می گیرد.
  • حفر خندق در اطراف خیام برای مقابله با شبیخون دشمن و قطع کردن راه ارتباطی دشمن با خیام از سه طرف، – که فقط از یک قسمت ارتباط برقرار باشد- و یاران امام(ع) در آنجا مستقر بودند. این تدبیر امام(ع) برای اصحاب بسیار سودمند بود.
  • سخن امام (ع) خطاب به دشمن : «وای بر شما! چه زیانی می برید اگر سخن مرا بشنوید؟! من شما را به راه راست می خوانم، اما شما از همه ی فرامین من سر باز می زنید و سخن مرا گوش نمی دهید، چرا که شکمهای شما از مال حرام پر شده و بر دلهای شما مهر شقاوت زده شده است.»
  • گروهی از لشکر عمر بن سعد به سپاه امام می پیوندند.
  • بریر بن خضیر همدانی با چند نفر از اصحاب به سختی و با برداشتن جراحت از دشمنان به خیمه ها آب می آورند که در اثر ازدحام اطفال تشنه و عطشان بند مشک باز شده،آب به زمین می ریزد.

  • علی اکبر (ع) به همراه تعدادی از اصحاب بعد از رویارویی با دشمن چندین مشک آب به خیمه ها می رسانند.

  • امام (ع) می فرمایند: از این آب بیاشامید که آخرین توشه شما است و وضوء گرفته و غسل نمائید و جامه‌های خویش را با آن بشوئید تا این جامه‌ها کفن های شماها باشد.

پاسخ دادن