تامین مالی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت

تامین مالی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت

بانک مرکزی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانکها) به میزان ۳ واحد می تواند پایه پولی را به میزان ۲۵۰ تریلیون (هزارمیلیارد) تومان (بدون خلق نقدینگی) افزایش دهد.

تهران – اقتصادبرتر – ۸ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی اقدام کلیدی است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ مالی (از ۹ به ۳.۵) و پاندمی کرونا (از ۴.۵ به ۳.۵) انجام داد.

اگر ضریب فزاینده نقدینگی ایران به اندازه آمریکا (۳.۵) کاهش پیدا کند، معادل پایه پولی نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که می تواند آن را به دولت بدهد.

 مزایای تامین مالی دولت از محل افزایش پایه پولی:

🔸(۱) قدرت خلق و کنترل نقدینگی از بانکها گرفته شده و به بانک مرکزی منتقل می شود.
🔸(۲) بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دست بانکها و به ویژه خصوصی است که با آن در بازارهای ارز و سهام و … سفته بازی و مداخله می کنند.
🔸(۳) نظر به عدم توفیق بانک مرکزی در ساماندهی بانکهای خصوصی فاسد، بدین طریق این بانکها کنترل می شوند.
🔸(۴) تسهیل تامین مالی دولت و رفع مشکل کسری بودجه

#نقدینگی

پاسخ دادن