تحقق تعهدات ارزی ۲۰۰۰ صادر کننده

مدیر روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از ۲۰۰۰ صادرکننده، صد در صد تعهدات ارزی خود را با بازگشت بیش از ۱۴ میلیارد دلار ایفا کردند که باید تشویق شوند.

تهران – اقتصاد برتر ۳ شهریور ۹۹

سپهر دادجوی توکلی گفت : سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و مساعدت به جامعه صادرکنندگان را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه‌های پایش رفتار تجاری، اقدام صادراتی و اقدام ارزی با حضور اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، بانک مرکزی و گمرک ایران، فضای جدیدی در رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان باز کرده است. توکلی گفت: بیش از ۲۰۰۰ صادرکننده، صددرصد تعهدات ارزی خود را با بازگشت بیش از ۱۴ میلیارد یورو ایفا کرده‌اند که لازم است این دسته از صادرکنندگان، با بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی مورد حمایت قرار گیرند.

پاسخ دادن