تحقیق و تفحص مجلس از مرکز مطالعات استراتژیک

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کلید خورد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ابوالفضل عمومی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت : اگر میدان نبود دیپلمات‌های ما از موضع ضعف در مجامع بین‌المللی حاضر می‌شدند. بنابر این دوگانه‌سازی میدان و دیپلماسی اقدامی خطا است.

ابوالفضل عمومی، سخنان مقام معظم رهبری با مردم را فصل الخطاب قرار داد و گفت : انتظار ما از مسئولان کشور این است که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری جدل درباره موضوعات مختلف را پایان دهند، فرمایشات ایشان راجع به فایل انتشار یافته از آقای ظریف، مهم و قابل توجه بود‌.

وی یادآور شد: در مجلس بررسی فایل صوتی و منتشر شده آقای ظریف را در دستور کار داریم و در جلسه آتی کمیسیون امنیت ملی به این موضوع خواهیم پرداخت، نمایندگان مجلس با وجودی که در حوزه‌های انتخابیه خود هستند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب این موضوع فعال هستند و مطلع هستم که سوال و مواردی نظیر این موضوع در سامانه نمایندگان ثبت شده همچنین تحقیق و تفحص از انتشار این سخنان که از طریق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری صورت گرفته بود هم در سامانه نمایندگان ثبت شده و با فعال شدن مجلس در هفته آتی حتماً این موضوع مورد واکنش قرار می‌گیرد.

پاسخ دادن