تحلیل قیمت دلار در سال ۹۸

آینده دلار
اقتصادبرتر

اگر بتوان برای ۶ ماه آینده پیش بینی خوبی از قیمت اونس داشت، می توان تخمینی از قیمت دلار هم بدست آورد.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، تحلیل قیمت دلار از روی نمودارِ “حاصلضرب دلار در اونس طلا”

ضرب اونس در دلار، چارتی مشابه سکه را تولید می کند؛ امروز اگر قیمت دلار را در اونس ضرب کنیم حدود ۱۷۲ میلیون ریال خواهد بود.

طبق چارت فوق حاصل ضرب دلار در اونس طی ۶ ماه آینده می تواند تا ۲۷۴ الی ۳۰۰ میلیون ریال رشد کند.

در این رشد، هر چقدر اونس بیشتر رشد کند دلار کمتر رشد خواهد داشت و بالعکس.

 اگر بتوان برای ۶ ماه آینده پیش بینی خوبی از قیمت اونس داشت، می توان تخمینی از قیمت دلار هم بدست آورد.

 با فرض اینکه اونس در انتهای تابستان عددی بین ۱۴۵۰ الی ۱۵۵۰ دلار داشته باشد، در حاصلضرب ۲۷۴ میلیون ریال، قیمت دلار قابل تخمین است.

 [نکته: مداخلهء بازارساز (CB Intervention) فراموش نشود.]

*فرشید یوسف‌پور/ تحلیلگر بازار

پاسخ دادن