تدوین برنامه سوم شهر تهران با مشارکت نخبگان

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با اشاره به آغاز کار تدوین برنامه سوم شهر تهران گفت: با توجه به اینکه برنامه سوم شهر تهران یک برنامه توسعه ای است، بنابراین در تدوین این برنامه از شیوه مشارکتی استفاده می شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۵ آذر ۹۶
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، حجت اله میرزایی در جلسه هم اندیشی با مدیران برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران کار تدوین برنامه سوم را نفس گیر توصیف کرد و افزود: تدوین برنامه های توسعه با شیوه بوروکراتیک امکان پذیر نیست.

وی اظهارداشت: تلاش می شود کار تدوین برنامه تا خرداد ماه سال آینده در شهرداری تهران انجام شود تا پس از آن در شورای شهر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
به گفته میرزایی یکی از نقدهای وارد شده به برنامه دوم در مدیریت شهری گذشته، تدوین آن خارج از مجموعه شهرداری تهران بود.
معاون شهردار تهران، دستیابی به اهداف سازمانی و آموزش کارکنان را از جمله مهمترین کارکردهای برنامه های مشارکتی عنوان و خاطرنشان کرد: همه سازمان ها با مسئولیت پذیری در فرایند تدوین برنامه وارد این کار جمعی شده و در آن مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شهری یک ضرورت پذیرفته شده در دنیاست، تأکید کرد: گذر از وضعیت موجود، آسیب شناسی آن و حرکت به سمت وضعیت بهتر باید در دستور کار تدوین برنامه سوم شهرداری تهران قرار گیرد.
میرزایی با بیان اینکه مدیریت شهری با برنامه ریزی انجام می شود، گفت: ممکن است عده ای از کارشناسان برنامه ریزی در سطح ملی را ضروری ندانند، اما بر برنامه ریزی شهری و محلی تأکید می کنند.
وی درخصوص چرایی این مساله خاطرنشان کرد: فضاهایی با کاربری عمومی را نمی توان به بازار واگذار کرد، چرا که نظام بازار به حداکثر منافع فردی می اندیشد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با اشاره به اینکه برنامه سوم برنامه ای برای شهر و شهرداری است، ادامه داد: این برنامه، افقی را برای شهر و در مقابل تکالیفی را برای شهرداری مشخص می کند.
وی الزامات قانونی، شتاب و پیچیدگی تغییرات، عدم قطعیت ها و نااطمینانی، پارادوکس دانش گذشته – تصمیم برای آینده، تحولات اقتصادی منطقه، روندهای هشدار دهنده و بلایا، حوادث و تغییرات محیطی را به عنوان ضرورت های انجام برنامه ریزی ذکر کرد.
میرزایی در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر فقر شهری، مدیریت ضعیف منابع، تخریب محیط زیست شهری، رشد تقاضا برای زیرساخت ها و خدمات شهری مهم ترین چالش های حوزه شهری به شمار می روند.
وی شناخت محیط پیرامونی تهران در امر برنامه ریزی را ضروری دانست و گفت: منطقه پیرامونی شهر تهران با نرخ بالای جمعیت پذیری مواجه است که این جمعیت برای کار به تهران سرریز می شود؛ بنابراین باید محیط پیرامونی پایتخت را بشناسیم.
معاون شهردارتهران همچنین خاطرنشان کرد: یک برنامه توسعه باید از سه ویژگی هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه هدف باید با ابزارهای عقلانی تأمین شود و تعامل با حوزه سیاست و کارشناسان ایجاد شود افزود: شکل گیری گفتگوی دائمی میان حوزه سیاست و کارشناسی جزء الزامات برنامه سوم است.
میرزایی اضافه کرد: سومین رکن برنامه مشروعیت است که در صورت فقدان آن برنامه فاقد مقبولیت عمومی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حکمرانی خوب، مدیریت شهری خوب، پشتیبانی، حساسیت و انعطاف پذیری نسبت به تغییرات محیطی، معنادار بودن برنامه (برنامه مسیر توسعه را تسهیل کند)، بارز بودن، قابلیت یادگیری داشتن و ایجاد همگرایی میان اعضای دخیل در شهر را از اصول حاکم بر تدوین برنامه برشمرد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه طرح جامع شهر تهران از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد گفت: انحرافات از برنامه دوم و برنامه های پیشین بسیار زیاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه کار آسیب شناسی از برنامه دوم در حال انجام است، عنوان کرد: برنامه باید مجموعه ای از منابع در اختیار را شناسایی و میزان کارآمدی آنها را بررسی کند.
میرزایی با طرح این سوال که منابع مالی تا چه اندازه قابل احصا است، اظهار داشت: فناوری ها، دارایی ها و منابعی که از شهروندان بدست می آید، بخشی از برنامه دستوری است که تحت کنترل قرار دارد.
وی افزود: بخش دیگری از برنامه براساس تأثیرگذاری تدوین می شود؛ بدین معنا که چگونه می توانیم با سازمان های خارج از شهرداری رابطه برقرار کنیم و روی آنها تأثیر بگذاریم.
وی سطح سوم را برنامه های ارشادی به معنای گفت وگو و متقاعدسازی ذکر و خاطرنشان کرد: می توانیم با متقاعدسازی بخشی از منابع را در اختیار توسعه شهر قرار دهیم.
میرزایی تأکید کرد: برنامه سوم ترکیبی از سه سطح مذکور است.
وی با اشاره به اینکه با تحلیل وضع موجود و آینده نگاری، شکاف توسعه مشخص و براساس آن هدف گذاری انجام می شود تصریح کرد: در زمینه تهیه گزارش تجزیه و تحلیل وضع موجود باید مسائل حوزه مربوطه خود، منشأ و علل نهادی آنها را بشناسیم.
معاون شهردار تهران تأکید کرد: همه فرآیندها باید با ذینفعان انجام شود و از مناسک بوروکراتیک به سمت مشارکت حرکت کنیم.
وی گفت: باید خرد جمعی را به صورت رایگان در اختیار برنامه ریزی قرار دهیم.
میرزایی یادآور شد: با مشخص شدن مأموریت ها، تحلیل ذینفعان و فرآیندنگاری می توان به یک چشم انداز دست یافت.
وی افزود: برنامه سوم دارای سه سطح توسعه کلانشهر، توسعه منطقه و توسعه محله خواهد بود.
به گفته این استاد اقتصاد، برنامه سوم باید یکپارچگی های فضایی (عمودی)، افقی و ذینفعان را تأمین کند.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اظهارداشت: چهارکمیسیون فرابخشی و شش کمیسیون بخشی برای تدوین برنامه سوم تشکیل شده است.
وی خطاب به مدیران برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: با تهیه گزارش تحلیلی، کار خود را آغاز کنید تا به تصویری از وضعیت موجودی که با آن مواجه هستیم دست یابیم.
میرزایی تأکید کرد: در تدوین برنامه از نظر متخصصان صاحب نام و NGOها استفاده و دامنه این کار باز نگه داشته شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر گزارشی به شیوه برون سپاری تهیه می شود حتما کارشناسان در فرآیند تدوین گزارشات مشارکت کنند تا دستاورد اصلی برنامه آموزش و دستیابی به زبان مشترک در شهر باشد.

پاسخ دادن