تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد

کارنامه تجاری کشور در ماه آبان، با سبقت گرفتن صادرات، تراز تجاری مثبت ۱۱۸میلیون دلاری را نشان می دهد.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۸ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهارداشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان درآبان ماه ۶میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه ، سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلاربوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات ،تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸میلیون دلار شده است. در آبان ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ده  میلیون و ۲۴۸هزار تن و واردات دو میلیون و ۵۴۹هزارتن بوده است  که وزن صادراتی کشور دراین ماه چهار برابر واردات است.

سخنگوی گمرک در خصوص کشورهای صادراتی گفت: کشورمان درهشت ماه نخست سال ، ۱۹میلیون و ۳۴۸هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلارکالا به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۴٫۸درصد رشد داشته است، میزان صادرات هشت ماهه به عراق   ۲۵٫۵درصد وزن کل صادرات  و ۲۵ درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می گیرد، صادرات کشور به عراق در آبان ماه ۴۹۸ میلیون دلار بوده است . که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه دررتبه نخست کشورهای خریدار کالای ایرانی است اما در ماه آبان رتبه دوم را داراست. کشور چین  نیز ۱۸میلیون و ۱۹۰ هزارتن کالا از ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار وارد کرده  که ۲۴درصدوزن و ۲۵درصد ارزش صادراتی ایران را به خوداختصاص داده است ،این کشوردرآبان ماه با خرید ۹۱۲میلیون دلار کالای ایرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در مقاصد صادراتی به دست آورده  است.

لطیفی در خصوص سومین مقصد کالاهای صادراتی تصریح کرد: سومین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در هشت ماه نخست امسال، امارات متحده عربی با ۹میلیون و ۹۵۶هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات کشور به آن   ۲۸٫۴درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و این کشور ۱۳ درصد وزن و ۱۲٫۷درصد کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال به خود اختصاص داده است. امارات در آبان ماه ۴۵۲میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است.

وی افزود: ۶٫۷درصد وزن و ۷٫۵درصد ارزش صادرات کشور به ترکیه  با ۵میلیون و ۵۹هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده است  که ۴۲ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه ۸ماهه سال۹۸ نشان می دهد ، ترکیه در ۸ماهه چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با ۱۲۹میلیون دلار درآبان پنجمین مقصد دراین ماه به شمار می رود و افغانستان با چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸میلیون دلار و سهم ۶٫۲ وزن و  ۷درصد ارزش صادرات هشت ماهه با رشد ۱۵٫۲درصدی از لحاظ وزن و ۱٫۳درصدی ازلحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است که در هشت ماهه ، مقصد پنجم کالاهای صادراتی ایران به شمارمی آید و با واردات ۱۹۳ میلیون دلاری کالا از ایران در ماه آبان، چهارمین مقصد کالاهای صادراتی در این ماه  بوده است.  کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵میلیون و ۸۲۱هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷میلیون و ۲۹۷هزارتن و  ارزش ۱۶میلیارد و ۵۶۵میلیون دلار ،۷۵٫۵درصد وزن و ۷۷درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

پاسخ دادن