ترامپ، نهاد‌های زیر نظر رهبری را تحریم کرد

بدستور ترامپ، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا (اوفک) دو نهاد ‘ستاد اجرایی فرمان امام’ و ‘آستان قدس رضوی’ که زیر نظر رهبری هستند را تحریم کرد.

تهران – اقتصاد برتر –  ۲۴ دی ۹۹

ترامپ و زیر مجموعه اش در آخرین دست و پا زدن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران دو نهاد زیر نظر رهبری را تحریک کرد. استیون منوچین وزیر دارایی آمریکا می‌گوید: “این نهادها به مقام‌های ارشد ایران قدرت می‌دهند که بر اقتصاد حاکم شوند.

از جمله افرادی که در اطلاعیه جدید وزارت دارایی آمریکا از آنان نام برده شده، احمد مروی، تولیت “آستان قدس رضوی” و همچنین محمد مخبر، رئیس “ستاد اجرایی فرمان امام” است که به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

به گفته وزارت دارایی آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام، رئیس آن به همراه نهادهای وابسته که مورد تحریم قرار گرفته‌اند بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران نظیر انرژی، مخابرات و خدمات مالی را در دست دارند.

در ایران هر نهادی که توسط دولت ترامپ تحریم می‌شود، نزد مردم محبوب تر می‌شود. ترامپ طی ۴ سال ریاست جمهوری خود تقریبا اکثر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است اما برغم تحریم ها، تمام نهاد‌های تحریم شده بیش از گذشته تحریم هستند.

ستاد اجرایی فرمان امام یکی از نهاد‌هایی است که در تولید واکسن بومی ایران توفیقات خوبی داشته است و در مرحله آزمایش‌های انسانی این واکسن قرار دارد.

پاسخ دادن