ترامپ، کُفر ملکه را درآورد!

روزنامه انگلیسی تصاویری از دیدار ملکه الیزابت با رئیس جمهوری آمریکا را منتشر کرده است که حرف و حدیث فراوانی تا کنون به همراه داشت.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ تیر ۹۷

وب سایت روزنامه انگلیسی دیلی میل تصاویری از دیدار ملکه الیزابت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته در انگلیس انجام شده را منتشر کرده است که بازتاب گسترده ای به همراه داشت.

دونالد ترامپ با پوزخند خاص همیشگی حرکاتی انجام می دهد که برخی آن را سخره گرفتن ملکه تلقی کرده اند، برخی کار نابلدی و برخی هم سرکار گذاشتن ملکه از سوی ترامپ! معنی کار ترامپ هرچه که هست ملکه را به شدت عصبانی کرد. در نهایت ملکه به او گفت از سمت چپ حرکت کند! پیش از آن تاخیر ترامپ در رسیدن به محل هم باعث ناراحتی ملکه شده بود.

تعدادی از واکنش های کاربران انگلیسی در توئیتر:

پاسخ دادن