ترمز قیمت دلار و سکه دست کیست؟

آخرین نرخ طلا،سکه و ارز
اقتصاد برتر

 بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار هم گران شد و به ۲۱,۹۲۰ (بیست و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۵ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بانک اول، قیمت ها امروز در بازار طلا در حالی بدون تغییر هستند که بازار ارز و سکه شاهد افزایش نسبی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ – به ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۷۶۰۰امروز
۱,۷۷۶۷۰.۴۲روز قبل
۱,۷۶۹-۱۶-۰.۸۹۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قمت طلا امروز ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۰۷,۵۰۰ (نهصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۹۰۷,۵۰۰۰۰امروز
۹۰۷,۵۰۰۱۸,۴۰۰۲.۰۲روز قبل
۸۸۹,۱۰۰۲۸,۴۰۰۳.۱۹۳ روز پیش

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۲۰,۸۹۱ (بیست هزار و هشتصد و نود و یک ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ – با رشد ۰.۰۱ درصدی به ۲۰,۸۹۵ (بیست هزار و هشتصد و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۰,۸۹۵۴۰.۰۱امروز
۲۰,۸۹۱۱,۹۳۹۹.۲۸روز قبل
۱۸,۹۵۲۳۰.۰۱۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۱,۹۲۰ (بیست و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۱,۹۲۰۶۷۰۳.۰۵امروز
۲۱,۲۵۰۵۰۰۲.۳۵روز قبل
۲۰,۷۵۰۲۴۰۱.۱۵۳ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۵۵۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۲.۸۴امروز
۱۰,۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۴.۸۷روز قبل
۹,۷۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۵.۶۴۳ روز پیش

 

پاسخ دادن