تزریق امید ملی؛ کارویژه رسانه‌ها برای تحقق جهش تولید

تزریق امید ملی؛ کارویژه رسانه‌ها برای تحقق جهش تولید

سال ۱۳۹۹ با هزاران امید و باور به آینده‌ای روبه‌جلو و با نام «#جهش_تولید» به‌عنوان نقشه راه و چشم‌انداز یک‌ساله کشور از سوی مقام معظم رهبری آغاز شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، هدفی که هم‌راستا با بیانیه گام دوم به‌عنوان منشوری برای دومین ورود کارساز به مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی تعیین شده است. بر این اساس و ازآنجاکه اقتصاد به‌عنوان نقطه کلیدی تعیین‌کننده در تحقق این منشور و تحقق ایرانی قوی قلمداد می‌شود، جهش تولید در امتداد رونق تولید، می‌تواند ایران اسلامی را چند گام به سمت قله متعالی خود نزدیک‌تر کند.

۱️⃣ ازآنجایی‌که در دنیای رسانه‌ای شده امروز تحقق هر مهمی نیاز به پیوست رسانه‌ای جهت تضمین موفقیت دارد، رسانه‌ها به‌عنوان بازوی کارآمد و جدی برای تحقق اهداف کشور و توفیق جهش اقتصاد و تولید از طریق تزریق امید به جامعه برای ایجاد زمینه‌های خودباوری و عزتمندی_ملی دارای وظیفه و نقش جدی هستند.

۲️⃣ رسانه‌ها می‌توانند در عین مطالبه گری، در کنار و هم‌افزا با سایر عناصر تأثیرگذار در حوزه تولید، موجبات ورود باانگیزه سرمایه‌گذاران، فعالان و کارآفرینان را به عرصه‌های اقتصادی و تولیدی فراهم سازند.

۳️⃣ رسانه‌ها می‌توانند در راستای خنثی‌سازی اهداف جنگ رسانه‌ای علیه کشور که باهدف ناامیدسازی و القای ناآکارآمدی و ترسیم آینده‌ای نامعلوم صورت می‌گیرد، ضمن تولید اخبار امیدآفرین، مطالبه گر ایجاد زمینه‌های تحقق هدف «جهش تولید» باشند. هدفی که می‌تواند گامی جدی برای تحقق ایران قوی و تقویت عزت نفس ملی باشد.

۴️⃣ جهش و رونق تولید و افزایش امید ملی نسبتی دوسویه و جدی دارند. درصورتی‌که امید به آینده تقویت شود انگیزه جهت جهش تولید نیز افزایش خواهد یافت. نباید فراموش کنیم که احساس امید و امیدواری منجر به برداشتن گام‌های جدی برای توسعه کشور خواهد شد. بنابراین استراتژی رسانه‌ای کشور باید مخابره اخبار امیدبخش، خوب و مفید باشد.

۵️⃣ رسانه‌ها نباید فراموش کنند که یک خبر می‌تواند چرخ تولید کشور را از چرخش بازدارد و برعکس یک خبر دقیق می‌تواند این چرخ را باقدرت و سرعت بیشتری به چرخش درآورد. برای تقویت کلیک، منعکس‌کننده اخباری که می‌توانند «جهش» را به «سقوط» و «ریزش» تولید منجر شوند، نباشند.

۶️⃣ لازمه «#ایران_قوی» قطع نگاه به خارج و تمرکز بر توان داخلی است. برای برگرداندن نگاه‌ها به داخل باید مدیریت نگاه‌ها توسط رسانه‌های داخلی صورت گیرد. این یعنی نیاز به تجدیدنظر جدی در روش‌های کنونی رسانه‌ای و بازتعریف اصول و ارائه راهکار و راهبردی‌های جدید رسانه‌ای.

*معصومه نصیری مدرس سواد رسانه

پاسخ دادن