تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بورس

اقتصاد برتر

سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را تصویب کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ بهمن ۹۹

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این دستور العمل در جلسه هیات مدیره سازمان بورس تصویب شده است. وی افزود، دستور العمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است. علی بیگ زاده اظهار داشت: شرکت پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است تشکیل خواهد شد.

  • بورس ساختمان

بیگ زاده گفت: سرمایه شرکت حداقل هزار میلیارد تومان خواهد بود و موسسین آن حداقل باید ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد، آورده غیر نقد می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقد شونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده باشد؛ دارایی نقد شونده باید در طول اجرای پروژه صرف تامین مالی پروژه شود و تمام این انتقال‌ها نیز به ارزش کارشناسی انجام خواهد شد. بیگ زاده گفت: موضوع فعالیت موسسین، باید در راستای شرکت پروژه باشد یا سرمایه گذاری عمده ای در رابطه با موضوع تاسیس داشته باشند و الزام دارد تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضور داشته باشند و تضامینی از جمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: این شکل تاسیس در صورتی که منجر به تامین مالی پروژه‌های دارای توجیه شود، می‌تواند ضمن کمک به توسعه کشور موجبات رونق تولید و اشتغال را در راستای اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.

پاسخ دادن