تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان از بهمن ماه

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: متقاضیان جدید ابزار‌های پرداخت، از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۳ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، مهرداد محرمیان در رابطه با تشکیل  پرونده مالیاتی  اظهار کرد: متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت, از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود. مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزار پرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

پاسخ دادن