تشکیل کابینه دولت جدید اسپانیا با ۱۱ وزیر زن

پدرو سانچز، نخست وزیر جدید اسپانیا  کابینه  خود را که بیش از نیمی از اعضای آن را زنان تشکیل می دهند، معرفی کرد.کابینه جدید اسپانیا اولین دولتی در این کشور اروپایی خواهد بود که در آن اکثریت با زنان است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ خرداد ۹۷

به گزارش رویترز،پدرو سانچز؛ نخست وزیر جدید اسپانیا  کابینه  خود را که بیش از نیمی از اعضای آن را زنان تشکیل می دهند، معرفی کرد.کابینه جدید اسپانیا اولین دولتی در این کشور اروپایی خواهد بود که در آن اکثریت با زنان است.

پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا هفته گذشته پس از رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به ماریانو راخوی، رهبر حزب مردم به نخست وزیری رسید. ماریانو راخوی پس از رای عدم اعتماد پارلمان اعلام کرد که از ریاست حزب مردم کنار می رود.

حزب سوسیالیست اسپانیا تنها ۸۴ کرسی از ۳۵۰ کرسی مجلس نمایندگان اسپانیا را در اختیار دارد. پدرو سانچز حضور حزب چپگرای پدموس در دولت را که دارای ۶۷ کرسی در پارلمان است رد کرده است.

در دولت جدید اسپانیا معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از میان زنان انتخاب شده اند.

دولت جدید اسپانیا قرار است روز پنجشنبه در برابر پادشاه این کشور سوگند یاد کند.

پاسخ دادن