تصور زندگی بدون اینترنت!+اینفوگراف

مردمی که نمی‌توانند زندگی بدون اینترنت را تصور کنند!در نمودار زیر بیشترین میزان وابستگی مردم دنیا به اینترنت را مشاهده می کنید. هند، انگلستان و چین سه کشوری که مردمانشان بیشترین وابستگی به اینترنت را دارند و بیشترین استفاده را می‌کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ آبان ۹۶

پاسخ دادن