تصویب کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر مصرف

ماليات گرفتنی است؛ نه دادنی
#اقتصادبرتر

عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب راهبردی برای کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر مصرف خبر داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر طبق این طرح، مالیات بر تولید کاهش و مالیات بر مصرف افزایش پیدا می کند.

به گفته جعفر قادری عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه، در این کمیته به منظور ایجاد کارایی در سیستم و همچنین افزایش کارآیی نظام مالیاتی راهبردی تصویب شد که طی آن دولت موظف به کم کردن مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر مصرف شود.

مالیات بر تولید شامل مالیات بر سود واحد های تولیدی می شود و مالیات بر مصرف مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده را در بر می گیرد.

قادری گفت: این طرح در قالب اصلاح ساختار بودجه پیش بینی شده که در صورت تصویب نهایی دولت موظف است آنرا اجرا کند اما تصمیم دولت در مورد نحوه اعمال این طرح در حوزه اجرا مشخص می شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برای عادلانه شدم مالیات باید مالیات تصاعدی را اجرا کرد و برای کارایی داشتن مالیات باید مالیات بر تولید کاهش پیدا کند و عدالت عمومی و افقی مورد توجه قرار بگیرد. ضمن اینکه برای عادلانه بودن مالیات باید توانایی پرداخت و یا بهای خدمات وجود داشته باشد.

قادری در ادامه گفت: پیشنهاداتی را در کمیته اصلاح ساختار بودجه مطرح کردیم تا معافیت های مالیاتی که توجیه درستی ندارند اصلاح شوند. بعلاوه اینکه با تکمیل بانک و سامانه اطلاعاتی ایرانیان و مشخص شدن اموال و دارایی ها، نمی توان از مالیات فرار کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گرچه در حال حاضر هم با تطبیق سامانه های اطلاعاتی نمی توان از مالیات فرار کرد. بنابراین با استفاده از این اطلاعات می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت اقتصادی را برقرار کرد.

پاسخ دادن