تعداد بازنشستگان در حال افزایش است

همسان سازی- حقوق- بازنشستگان
اقتصادبرتر

معاون برنامه‌ریزی مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر در مقابل هر ۴.۶ بیمه پرداز یک مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی داریم.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۶ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، جمیل حق‌پرست معاون برنامه‌ریزی مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، درباره برابری میزان درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: در بودجه سازمان تامین اجتماعی فعلا با کسری مواجه نیستیم، طبیعتا سازمان‌های بیمه گر به مرور زمان از دوره جوانی به دوره کهنسالی خواهند رسید و میزان نسبی افراد مستمری بگیر نسبت به بیمه پردازان بیشتر خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر در مقابل هر ۴.۶ بیمه پرداز یک مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی داریم. تعداد مستمری بگیران در حال افزایش است و حال جلوگیری از این افزایش در حیطه اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیست و متغیر‌های آن در خارج از سازمان است. آن چیزی که در حال حاضر مسلم است و باید سازمان تامین اجتماعی هم به آن توجه کند، دریافت مطالبات قانونی سازمان از دولت است و اگر مطالبات سال‌های جاری وصول شود، هیچ کاهشی در پرداخت‌ها نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی مانند هر سازمان بیمه‌ای دیگر باید بخشی از منابع خود را برای پرداخت‌های آینده ذخیره سازی کند، ادامه داد: باید برای افرادی که در این سال‌ها بیمه گر ما هستند و سال‌های آینده قرار است مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی باشند، سرمایه گذاری کنیم. در بخش سرمایه گذاری سازمان، با اقداماتی که در سال ۹۹ انجام شد و قرار است اقداماتی هم در سال ۱۴۰۰ انجام شود و بخش قابل توجهی از مطالباتمان را از دولت دریافت خواهیم کرد و آن ها را صرف سرمایه گذاری خواهیم کرد و این مسأله پشتوانه خوبی برای سال‌های آتی است تا بتوانیم تعهداتمان را به بیمه شدگان انجام دهیم.

پاسخ دادن