تعداد بیکاران در آمریکا از ۲۰ میلیون فراتر می رود

تعداد بیکاری در آمریکا از 20 میلیون فراتر می رود

#کروناویروس با احتمال وقوع ۱۰۰% اقتصاد آمریکا را وارد رکود خواهد کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ فروردین ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، #رکود به شرایطی گفته می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت‌زمان (بیش از ۲ فصل مالی) با افت زیادی روبرو می‌شود… در این شرایط، شاهد اوج گیری بیکاری و سقوط شاخص #بورس و بازار سرمایه خواهیم بود و تولیدات صنعتی و ساختمانی و خدمات وارد چرخه نزولی میشود

#کرونا با احتمال وقوع ۱۰۰% اقتصاد آمریکا را وارد رکود خواهد کرد … اثرات بیکاری از هم اکنون با صعود تعداد بیکاران به مرز ۱۰ میلیون نفر قابل مشاهده بوده و انتظار میرود در ادامه این تعداد به ۲۰ میلیون نفر افزایش یابد.

 

پاسخ دادن