تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران

داده های بانک مرکزی در خصوص تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در تهران منتشر شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۲ مرداد ۹۷
بررسی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران تا خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به این شرح است.

*اقتصاد آنلاین

پاسخ دادن