تغییرات قیمت بازار نفت‌وانرژی | هفته دوم مهر ۹۸

تغییرات قیمت بازار نفت‌وانرژی | هفته دوم مهر ۹۸

با نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت بازار نفت و انرژی در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ مهر ۹۸

پاسخ دادن