تغییرات محیط کسب و کار در ٣٠ روز گذشته|محمدحسین ادیب|تلگرام

در اقتصاد همه حوزه ها با مازاد عرضه مواجه است. اگر فروش کم شده بخشی از آن به سبب کاهش تقاضا و بخشی از آن به این سبب است که عده ای در بازار سهم شما را گرفته اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ دی ۹۷

تغییرات محیط کسب و کار در ٣٠ روز گذشته

✍️محمد حسین ادیب

۱️⃣در اقتصاد همه حوزه ها با مازاد عرضه مواجه است

۲️⃣عایدی از ٧ مهر به بعد ٣٠ درصد سال ٩۶ است ( با قبل از ٧ مهر اشتباه نشود)

۳️⃣همه می خواهند به زور بار بفروشند

۴️⃣هر کس از ٧ مهر ، دپو کالا کرده ضرر کرده است

۵️⃣اگر فروش کم شده بخشی از آن به سبب کاهش تقاضا و بخشی از آن به این سبب است که عده ای در بازار سهم شما را گرفته اند( به سبب بهره وری بالاتر )

۶️⃣کسی موفق تر است که کاهش سود را با افزایش فروش جبران کند

۷️⃣اگر با کاهش فروش مواجه اید ، استراتژی رقبا را به کفایت نمی شناسید

۸️⃣از ٧ مهر ، کسانی که استراتژی فروش آنها ، تورم محور است ناموفق اند

۹️⃣کسانی که استراتژی فروش آنها ، معامله محور است و بر حجم بیشتر فروش تاکید دارند موفق ترند

۱️⃣۰️⃣سود نخواهید ، فروش بخواهید ، سود پس از فروش است

۱️⃣۱️⃣با همین موجودی کالا ، ۴٠ درصد بیشتر بفروشید ، برای فروش بیشتر ، نقدینگی بیشتر نخواهید

۱️⃣۲️⃣قیمت شما باید از قیمت های منطقه و محله تان ، پنج درصد کمتر باشد تا در بازار باقی بمانید

۱️⃣۳️⃣بازار به سمت فروش مدت دار به جای فروش نقدی پیش می رود

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن