تفاهم برای تقویت و توسعه نشاط در سازمان ها

تفاهم نامه تقویت و توسعه نشاط منابع انسانی در سازمان ها و شرکت ها بین انجمن روابط عمومی ایران و انجمن ورزشی شرکت های ایران امضاء و مبادله شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ مهر ۹۹

در این تفاهم نامه که بین خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و رئیس انجمن ورزشی شرکت های ایران امضاء و مبادله شد، آمده است ، نظر به اهمیت سلامت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت ها و سازمان ها و به منظور بهره مندی از ظرفیت های ارتباطی در ارتقاء سطح سلامت ، بهره وری و نشاط شرکت ها انجمن روابط عمومی ایران و انجمن ورزشی شرکت های ایران تفاهم کردند با یکدیگر همکاری کنند و از ظرفیت های دو نهاد برای تحقق این هدف بهره بگیرند. این همکاری شامل مشاوره و کمک به معرفی برند شرکت ها در عرصه های ملی و بین المللی از طریق رویداد های ورزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، تسهیلات برگزاری مناسبت ها و اعتبار سنجی سطح سلامت نیروی انسانی شرکت ها و سازمان ها می باشد.

پاسخ دادن