تفاوت دریافت مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف+اینفوگراف

دریافت مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف متفاوت است.یک فرد بلژیکی با درآمد متوسط و بدون فرزند باید بالاترین مالیات نرخ مالیات را در کشورهای عضو OECD بپردازد؛ چیزی معادل ۴٢/٨٪‏ از درآمدش! آلمان رتبه دوم را داراست.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ آبان ۹۶

 

پاسخ دادن